Tình sử phóng đãng của Nữ hoàng vĩ đại nhất nước Nga: 18 người tình, có người nhỏ hơn đến 40 tuổi

Ngày đăng

Vị Nữ hoàng này được mệnh danh là một trong những vị quân vương vĩ đại nhất thế kỷ 18, nhưng chỉ vì lối sống phóng đãng với ít nhất 18 nhân tình trẻ tuổi trong suốt những năm tháng trị vì mà bà nhiều người thương nhưng cũng lắm kẻ ghét.