Chuyện làm dâu trong muôn trùng hà khắc của Hoàng hậu có xuất thân thường dân đầu tiên của Nhật Bản

Ngày đăng

Hoàng hậu phải thay kimono ba lần mỗi ngày, không có tiền riêng, thậm chí ngay cả việc gọi một cú điện thoại cho người thân hoặc bạn bè cũ Hoàng hậu phải xin phép. Khi muốn có một chuyến về thăm nhà, Hoàng hậu phải xin phép trước 14 ngày.